Ulrik Houlind Rasmussen

Jeg er 42 år og cand.mag. og ph.d. i filosofi. Til hverdag underviser jeg i videnskabsteori og etik samt mental sundhed og mindfulness på Københavns Professionshøjskole, ligesom jeg sommetider underviser i idéhistorie på Københavns Universitet. I 2012 tog jeg en instruktøruddannelse i mindfulness og oplevede ret hurtigt de positive virkninger, som en daglig nærværs- og meditationspraksis har. Jeg blev uddannet ID-psykoterapeut fra ID Academy i 2019. Jeg kom til essensarbejdet i 2013 og påbegyndte lærertræning i 2017.

Jeg lægger særlig vægt på klarhed, integritet og forundring i mit arbejde. Sokrates skulle have sagt, at det undersøgte liv ikke er værd at leve. For mig er essensarbejdet selve den livspraktiske frugt af et sådant sokratisk inspireret undersøgelsesarbejde. Et arbejde, der på nænsom vis genforbinder os med vores dybeste væren og derigennem vækker en ny måde at sanse, mærke, elske og leve på til live i os.

Link til hjemmeside:

www.terapiens-essens.dk